Ridehuset

PRISER

For ikke opstaldede heste gælder følgende priser

Medlemmer 25kr. for dagskort
Ikke medlemmer 50kr. for dagskort
Medlemmer 200kr. for månedskort
 

Halkort, halvårs- 780kr (kun for medlemmer) - læs nærmere under fanen priser

Der er en postkasse i ridehallen, hvor man kan smide en konvolut i, den skal indeholde dit navn samt pengene. Alternativt kan man betale dagskort via mobile pay til 42721.

For at tilgodese alle klubbens ryttere har vi en vejledende halplan som viser fastlagte undervisningstider og andre aktiviteter i hallen.

 

Halplanen gælder fra d. 25/08/2021

 

Ridehus- og ridebaneregler Tjæreborg Egnens Rideklub

Tjæreborg Egnens Rideklub er en klub under Dansk Ride Forbund og vi overholder derfor de af DRF givne retningslinjer, herunder blandt andet:

 

 • Alle bærer godkendt ridehjelm under ridning
 • Alle bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten
 • Bær sikkerhedsvest ved springning hvis du er under 18 år
 • Fastgør dig aldrig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet
 • Du må aldrig rykke/flå/save hesten i munden med biddet
 • Du må aldrig anvende pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion
 • Du må aldrig anvende sporer uhæmmet
 • Der må ikke være løse heste i ridehallen 
 • Kend klubbens regler for ridning i hal og på bane (se nedenfor)
   

Generelle ridehusregler:

Der rides venstre mod venstre.

Skridt varm og skridt af primært på hovslaget på venstre volte og ellers venstre mod venstre.

Der må ikke være løse heste i hallen (undtagen ved løsspringning).

Brug af håndholdt mobil forbydes siddende på hesten på Tjæreborg Egnens Rideklub. Hvis et opkald el. lign. undtagelsesvist ikke kan vente, skal der stiges af hesten væk fra hovslaget og opkaldet kan besvares fra jorden. Ligeledes henstiller vi naturligvis til at du ikke foretager dig andre ting der fjerner fokus fra din ridning og din hest. 

Fjern klatter efter din hest, og tøm trillebøren inden den bliver for fuld. Dette er alles ansvar, så konstaterer man at trillebøren er ved at være fyldt, så tøm den.

Man retter huller efter sig.

Benyttelse af ridehallen er på eget ansvar, og man tager ansvar for sin egen hest.

Man er ansvarlige for de skader, som ens hest forvolder på andre levende væsner samt på materialer.

Det er et krav at der er tegnet ansvarsforsikring på hesten for at benytte ridehallen og ridebanen.

Hestene må ikke rulle sig i hallen.

Der henstilles til at man tager hensyn til hinanden herunder især til urutinerede ryttere/heste og børn.

 

Undervisning i ridehallen:

Der må kun være en underviser i hallen ad gangen, da der skal være plads til ryttere der ikke modtager undervisning. De ryttere der ikke modtager undervisning, tager hensyn til den, der får undervisning.

Ved undervisning i ridehallen må der maksimalt være 5 ekvipager i hallen inklusiv den der modtager undervisning.

Der er personer, som får undervisning på en fast dag, det tages der selvfølgelig hensyn til, så man ikke lægger sin undervisning på samme tidspunkt. Er man i tvivl ved planlægning af undervisning, kan man kontakte bestyrelsen. Ellers er det først-til-mølle princippet.

Fastlagte undervisningsdage og tidspunkter er lagt ind på facebookgruppen ” Tjæreborg Egnens Rideklub: Halplan Stald Krogsgaard”.

Undervisningstider slås op i facebookgruppen ” Tjæreborg Egnens Rideklub: Halplan Stald Krogsgaard” senest 24 timer før undervisningen.

Der må ikke arrangeres undervisning i ridehallen i de undervisningsfrie perioder som er indført i halplanen.

Der må ikke trækkes med hesten i ridehallen mens der er undervisning, medmindre andet aftales med ryttere og undervisning.

Hvis man ikke har noget pænt at sige om rytterne/undervisningen/hestene i ridehallen tier man stille. Her er ingen undtagelser, heller ikke selvom man hvisker. Hvis man mener, at det der foregår i ridehallen er i strid med rideforbundets eller klubbens regler skal man kontakte bestyrelsen.

 

Undervisning på ridebanen (udendørs):

Der gælder samme regler som ved undervisning i ridehallen, dog er der ingen begrænsning på maksimum antal af ekvipager på banen ad gangen, og der er ingen undervisningsfri perioder

 

Springning i ridehallen/på ridebanen:

Tirsdag kl. 16-21:30 og søndag kl. 12-14 er afsat til springning og/eller løsspring i ridehallen. Springning og løsspringning skal varsles i facebookgruppen ” Tjæreborg Egnens Rideklub: Halplan Stald Krogsgaard” mindst 2 dage før.

 • Ønsker man at springe eller løsspringe andre dage end dem der er afsat, skal bestyrelsen spørges.

Ved løsspringning skal der trækkes gardin for spejlet. Bagefter skal gardinet trækkes fra og fastgøres korrekt i siderne. Bemærk at det kræver en trappestige at nå op for at fastgøre gardinet.

Det er muligt at springe og løsspringe på ridebanen udenfor. Det skal varsles i facebookgruppen ” Tjæreborg Egnens Rideklub: Halplan Stald Krogsgaard” 1 dag før.

Alt springmateriel skal selvfølgelig ryddes væk efter brug.

 

Bomtræning i ridehallen/på ridebanen:

Hvis man ønsker at lave bomtræning i ridehallen skal de ryttere, der er i hallen i forvejen spørges om lov. Bommene skal placeres så de generer de øvrige ryttere mindst muligt, dvs. indenfor hovslaget og samlet på et sted.

Bomtræning på ridebanen (udenfor) og i forbindelse med undervisning kræver ikke at man spørger de øvrige ryttere om lov.

 

Longering:

Longering skal primært ske på udendørs ridebanen af hensyn til bunden i ridehallen.

Hvis longering skal ske i ridehallen skal de ryttere, der er i hallen i forvejen spørges om lov. Er der ingen i hallen når du påbegynder at longere din hest, og der efterfølgende kommer ryttere, der skal ride, gør den der longere sig færdig, da denne så har førsteret.

Der må ikke longeres når der er undervisning eller i de undervisningsfri perioder.

 

Hjælp hinanden med at overholde reglerne så vi alle synes at TJR er et trygt og rart sted at ride

Brud på reglerne kan medføre bortvisning fra klubbens faciliteter