General forsamling 2016

Generalforsamling i TJR 2016

Kære Alle medlemmer af TJR.

Der afholdes generalforsamling i klubben tirsdag den 29.03.2016 kl. 17.00 på Krogsgårdsvej 22, 6731 Tjæreborg.

Der mangler nye medlemmer til bestyrelsen, da kun to af de nuværende bestyrelsesmedlemmer ønsker at fortsætte.

Dagsorden:
1. Valg af mødeleder
2. Bestyrelsens beretning 2015
3. Godkendelse af regnskab 2015
4. Behandling af evt. indkommende punkter
5. Valg til bestyrelse
• Lene Nielsen, Pernille Lynge og Kristina Hansen er på valg. Det er kun Lene Nielsen der ønsker genvalg
6. Valg af suppleanter
7. Orientering

Forslag som ønsker behandlet skal sendes til tjr@post.com senest tirsdag den 22.03.2016

Tillægsdagsorden 5a:
Såfremt der ikke vælges min. 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, indstiller bestyrelsen til at klubben nedlægges pr. 31.03.2016

Med Venlig Hilsen
Tjæreborg egnens Rideklub