Referat fra generalforsamling 2019

Referat fra generalforsamling marts 2019

Dagsorden:

Deltagere:

Medlemmer 14 stk. 

Bestyrelse: 4 stk. Formand, Næstformand, Bestyrelsesmedlemmer og suppleant. 

 

1. Valg af dirigent

Mette Christiansen valgt som dirigent. 

2. Beretning af bestyrelsen

 

Målet for 2018 var at komme i mål økonomisk. Den foregående bestyrelse fik huslejen ned og derudover har mange medlemmer ydet en god indsats for at tjene penge til klubben. 

Af aktiviteter har der været mange.   

I maj afholdt vi et vellykket stævne på trods af herpes udbrud. Vi fik lavet et nyt tiltag med tombola. 

I august tog vi igen sammen og havde 2 gode dage til ”Tallship race” hvor vi tjente penge til nyt filt i ridehallen. 

På-trods af disse aktiviteter kunne vi se økonomien var svær at få til at hænge sammen, 

Så vi tog til Hestival og fik en tjans i EFB. Mange har vist deres ansigt mange tak for det 😊

I september afholdt vi igen et vellykket stævne. I december stod den på julehygge. 

På det sportslige plan har der været mange fine kurser og mange dygtige undervisere er kommet til. Derudover har mange ryttere opnået gode resultater. Men vi glæder os til næste general forsamling i 2020 hvor vi på grund af nye gode tiltag – fra Anna Maria og Cindie vil fejre de bedste ryttere og heste 😊

Vedtægter: Var der snak om skulle ændre men vi  har læst det og synes det ligger meget tæt op imod de opdaterede på DRF. 

Målet for 2019 blander vi os ikke for meget i lige nu, Det skal kommende bestyrelsen, hvor der heldigvis er mange nye der gerne vil 😊

3. Reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Regnskabet blev udleveret og gennemgået. 

Årets resultat blev på knap 16.000 kr. Der bliver dog betalt 18.000 kr. af gælden.

Således at gælden til Stald Krogsgårds nedbringes til 20.200 kr.  

4. Behandling af indkomne forslag
a. Budget 2019

EFB – Har vi mistet. Så det ser sort ud uden de 18.000 kr. 

Passive medlemmer: Kunne vi tilbyde det? 

Stald Krogsgård har dog tilbudt klubben to bokse til 2 Ponyer til stalden:   Kommende bestyrelse – Regner på om det kan lade sig gøre, selvfølgelig med tanke om at det er en langsigtet investering. 

Der bliver fremlagt en god ide om at man Evt. kunne lave hestene til sponsor heste således at hestene får navn efter sponsorat. 

 

Der blev derudover stemt om, om det er ok at bestyrelsen aftaler gratis medlemskab og facilitetskort med for eksempel en der passer ponyerne eller underviser eller andet? 

 

Der var håndsoprækning og der det blev vedtaget at bestyrelsen godt må lave sådan nogle aftaler med enkelte aktører. De fremmødte 18 stemte for. 

 

b. Kira vil gerne være Hestival ansvarlig 

Kira kalder ind til møde med henblik på planlægning og opgaver.

i. Planlægning:  Kira,    
ii. Opstilling:  
iii. Hvem hjælper på dagen? Olivia, Kirstine, Anne,  Siw, Betina, Cindy.

 

c. Hvad kan forlanges af medlemmer generelt i forbindelse med arrangement?

Det må ikke udvikle sig til gruppepres. Men man godt spørge men har man meldt fra, skal man ikke jagtes.

Vi skal måske prøve at fokusere på færre arrangementer som vi gør bedre.

 

Til stævner kan det forventes at klubbens medlemmer kan hjælpe. 

 

d. Hvem vil gerne være Tombola ansvarlig 
i. Hvad kan forlanges af medlemmer?

Uopklaret. Folk går i tænkeboks. Meld tilbage inden 1 April, hvis du ønsker at stå for det. 

Evt. Tombola med til Tika:   

 

5. Valg af bestyrelse
a. Birgitte Jobling træder ud som kassere
b. Andre bestyrelsesmedlemmer er i tænkeboks:

Jytte Pedersen, Siw Noer Voldsgaard, Maibritt Helbo Møller, Mette Christiansen, Kirstine Ry Müller og Conni Fuglsang valgt ind. 

Efter mødet blev posterne fordelt således: 

• Formand: Mette Christiansen 
• Næstformand: Siw Noer Voldsgard
• Kassere: Maibritt Helbo Møller
• Bestyrelsesmedlem: Conni Fuglsang 

 

6. Valg af suppleant
a. Sallie Nielsen og Anne de renouard træder ud som suppleant 

Suppleanter: 

• Jytte Frølund Hansen
• Kirstine Sofie Ry Müller

   

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

Marianne Kokholm og Anna Maria Christiansen vælges ind.

 

8. Eventuelt 
a. Cafeteria udvalg: hvem er i det for 2019? 

Birgitte Jobling og Betina Jensen. 

b. Stævne udvalg: 
• Anne De Renouard, Cindie Alslev, Siw Noer Voldsgaard, Berit Jensen og Mette Christiansen
• Stævne 18-19 Maj (Betina er ikke hjemme søndag).  21-22 september.  

 

c. Aktivitetsudvalg: hvem er i det for 2019?

Kurser: Conni Fuglsang

Cafeteria: Anja Thomsen. Evt. Forplejning til kursus overpris

d. Sponsorudvalg: 

Birgitte Jobling, Betina Jensen, Anna Maria Christiansen og Conni Fuglsang fortsætter. 

e. Dommertårn:  Info fra Sallie. 

Håndværker skolen i Esbjerg vi gerne lave den, bestyrelsen: tager den videre. 

f. Spejlvæg: Info fra Conni

Indenfor 1 måned skulle der gerne ske noget, grunden til at der endnu ikke er sket noget, er at isolering er i rest. Det gamle spejl tages snarest ned og det aftales at spare de 2000 og at vi løfter i flok. 

g. Forslag: Kan Spring starte tidligere om torsdagen. 

Det vedtages ved håndsrækning at Spring  fremover kan starte allerede kl 17. 

h. Halplan er pt en offentlig gruppe

Det vedtages at  gruppen laves om til en privat gruppe. 

 

i. Halplan kan vi få nogle kontakt personer på? 

Undervisere: Kontaktperson for undervisning.

j. Bunden:

Tidspunkt for vanding:  Ligges i halplanen og har 1. ret. 

Ordne bane: Ligges i halplanen og har 1. ret. 

 

k. Mobile pay nummer skal være mere synlig i hallen.