Klubbens historie

Klubbens historie

Det, der i dag hedder Tjæreborgegnens Rideklub, etableredes på generalforsamlingen d. 27. oktober 1971, bestyrelsen konstitueredes med indehaveren af Tjæreborg Industri A/S Peder Chr. Pedersen, som også er far til de meget hesteinteresserede døtre Lone og Ulla. Den yderligere bestyrelse kom til at bestå af Henning Madsen, Marianne Frandsen og Hugo Bremmer, som henholdsvis næstformand, kasserer og sekretær. Ved generalforsamlingen blev Dansk Ride Forbunds love gældende, hvilket ikke havde været tilfældet for organisationen i den tidligere eksisterende klub, og det, der i dag hedder Tjæreborg Egnens Rideklub konstitueredes hermed.

Der blev også vedtaget nye priser for daglig pension. For at sætte de nutidige priser i relief vil vi lige nævne de daværende:

4 kr. for heste over 3 år
5 kr. for heste på 2-3 år
6 kr. for heste på 1-2 år

Der blev yderligere opkrævet 1 kr. pr. dag, såfremt hesten ikke måtte bruges i undervisningen.

Rideundervisningen blev i de første år varetaget af Kaptajn Margon Kramer Pedersen.
Undervisningspriserne var på daværende tidspunkt:

Over 18 år 8 kr. pr. time
Under 18 år 6 kr. pr. time
Ejere over 18 år 6 kr. pr. time

I 1971 var Jens Jørgensen ansat til at varetage hestenes daglige velbefindende på klubbens daværende etablissement, som havde til huse på det, der var daglig kendt som ”Ulvegården”. I dag er der kun hovedbygningen tilbage af gården (er nu lavet om til forsamlingshus), som ligger lige over for Brugsen.
I 1972 ansøgtes om opførelse af en ridehal på Ulvegården - hvilket kommunen afviste, og hermed opstod ideen for Peder Chr. Pedersen om flytning til den nuværende adresse på Kærvej 19, idet man afviste de arealer, som kommunen havde tilbudt nord for banen.
Staldbygningen opførtes i sin fulde længde med ridehus i den første stald i 1974. Rejsegildet blev afholdt i november 1974.
Berider Stig Mathiesen blev ansat i 1976 – han medtog en del nye elever og heste fra sit tidligere ansættelsesforhold, og Tjæreborgegnens Rideklub var allerede nu i rivende udvikling, og bestyrelsen vedtog med Peder Chr. Pedersen som formand at opføre en ny ridehal ved siden af stalden og dermed inddrage den ”gamle” ridehal til staldbygning. Den nye ridehal stod klar til indvielse i 1977 – kun et år efter vedtagelsen. Stig Mathiesen var i klubben indtil 1979, hvorefter Christian Vig samt Anker Jørgensen kom til. Ansvaret for den daglige ledelse varetog de indtil berider Karsten Bach Petersen besatte stillingen som berider i oktober 1979. Perioden herefter er kendetegnet for en massiv udvikling med afvikling af en bred vifte af store arrangementer såsom afholdelse af landsponystævner med deltagelse af nogle af klubbens egne rytter herunder bl.a. Bo Kristoffersen – Pindar, Pirjo Kristensen – Scherazade, samt Per Vintersbøl, diverse jagter samt springkurser ved Karsten Huck , ridelejre ved Børsmose strand, hingsteshows for Dansk varmblods reg. 4 og Ko-dage.

Efter at Karsten Petersen valgte at fratræde sin stilling i 1982 kom Bent Pedersen til, og udviklingen blev hermed ikke mindre i form af, at klubben efterhånden havde opnået en vis anseelse i Rideforbundet, og fik derved tildelt større og bedre stævner med afholdelse af diverse mesterskaber. Bent Pedersen var i sin ansættelsesperiode, som varede indtil 1986, en periode på Grønland, og undervisningen blev i denne periode varetaget af Helge Brosbøl i dressur, Staldmanden Jørgen K. Hansen varetog springningen, og Therese Krüger havde elevholdene.

I 1987 kom berider Lars Marcussen til, og han var hos os indtil 1997. Han efterfulgtes af Mette Sørensen. Mette valgte at forlade klubben efter datteren Camillas fødsel og endt barselsorlov i 2002. Den nyuddannede Berider Henrik Andersen blev fastansat efter en veloverstået eksamen i 2003. I 2005 valgte Henrik Andersen at søge nye udfordringer, og i sommeren 2005 blev berider Bruno Nielsen ansat.

Klubben er blevet opsagt af deres lejemål med Tjæreborg Rideskole og skal fraflytte det sted der har været klubadresse i mere end 38 år pr 31/7 2012. Berider Bruno Nielsen blev ligeledes opsagt med fratrædelse pr 31/7.

Klubbens nye adresse blev derfor pr 1/8 2012 Hedegade 2 i Tjæreborg, men da det var et stort arbejde at skulle bygge alt op fra bunden såsom ridehal, udendørsbaner osv. har klubben nu fået et samarbejde igang med Stald Krogsgaard i Tjæreborg.

 

- Tjæreborgegnens Rideklub