Generalforsamling 20

Ordinær generalforsamling 11/3-2020

Referat generalforsamling 11/2-2020

Til stede:

Anna Maria C, Berit B, Kirstine M, Maria H, Cindie A, Tanja K, Betina J, Sara P, Anne R, Lonnie S, Marianne K, Olivia N, Mette C, Maibritt H, Dina B, Anja T, Sofia A, Kirsti A, Conni F, Cellina P, Malene P, Karina C, Josephine C

Valg af dirigent:

Anne De Renouard valgt som dirigent.

Bestyrelsens beretning for det forgangne år

Målet for 2019 var at komme i mål økonomisk og opnå overskud, hvilket er lykkes.

 

Af aktiviteter har der i år været mange:   

I starten af året afholdt vi et vellykket kursus hos Søren Wind med mange dygtige ryttere, hvor både medlemmer og ryttere udefra deltog! Her havde Anja sørget for lækker mad til deltagende og publikum. Søren kom igen senere på året.

I maj afholdt vi et vellykket stævne, hvor vi fik afprøvet det nye dommertårn.

Senere fik vi vores højtønskede spejlvæg som har været til stor glæde for mange af de flittige ryttere på TJR. Bunden blev fornyet både inde og ude.

Henover sommeren har vi både afholdt bid- og sadelprøvning.

I starten af september lejede Haflinger Sport vores faciliteter hvor der blev afholdt et rigtig godt stævne.

Klubben var i år også repræsenteret til hestival hvor vi havde en hyggelig dag med en bod fyldt med fristelser! Mange tak til Kira og Anja for den store indsats.

Vi har afholdt det mest vellykkede stævne hidtil tilbage i september! Vi havde skønt vejr, glade ryttere og mange starter! Cafeteriet var som altid fyldt med lækkerier og tombolaen bugnede igen med lækre sponsorgaver!

Vi afholdt for første gang TJR Cup, som blev fejret med æresrunde til hest for både ponyer og heste! Cuppen gav rigtig mange tilmeldinger.

2019 har været et år med rigtig mange nye ryttere og opstaldere hvilket lagde pres på ridehallen. Som noget nyt blev der indført undervisningsfrie perioder i halplanen, så alle kan få mulighed for at ride- dette har haft stor succes!

Der er indført holdundervisning om lørdagen hvor Anna Maria underviser, hun har valgt at bidrage med 50 kroner pr. Elev pr. Måned i 2019 i og  2020 har hun valgt at forhøje dette til 100 kr. til rideklubben hvilket vi er rigtig glade for!

I december stod den på julehygge hvor vi i samme forbindelse fik spredt filt i ridehallen!

På det sportslige plan har mange ryttere opnået flotte resultater hvilket vi skal fejre i år hvor championatvinderne skal kåres!

Vi mangler fortsat en springunderviser og et forslag til gardin ved spejlvæggen, hvis nogen har ideer må i meget gerne kontakte bestyrelsen!

Som noget nyt bliver de nye bestyrelsesmedlemmer i 2020 tilknyttet udvalgene for at give bedre kommunikation og samarbejde. Vi håber at flere ønsker at deltage i udvalgene fremadrettet.

Det skal lyde et stort tak til udvalgene som har stået for tombola, cafeteria, stævner, aktiviteter og sponsorer, som har brugt mange kræfter i årets løb. Og til alle vores medlemmer som har givet os et rigtig godt år 2019 med stor opbakning!

Vi vil gerne sige tak til Conni Fuglsang for 2 rigtig gode år i bestyrelsen og alt hendes hårde arbejde for rideklubben.

Målet for 2020 blander vi os ikke for meget i lige nu. Det skal kommende bestyrelse, hvor vi håber at mange nye ønsker at træde til 😊

Fremlæggelse af de reviderede regnskab til godkendelse

Der har været god overskud i stævnerne, hvilket har hjulpet meget på klubbens økonomi.

Cafe Krogen har ligeledes haft god overskud og gjort at vi har kunnet få ordnet ridehallens bund. Stor tak til Anja for at have et godt udvalg i cafeen.

Cafeens regnskab blev fremlagt.

Gælden fra 2017 er blevet mindre og forventes mindsket yderligere i 2020.

Forventet regnskab for 2020 blev fremlagt.

Behandling af indkomne forslag

  1. Mudder foran ridehallen:

Der er gang i nogle ideer, der anlægges sten foran ridehallen i løbet af året i samarbejde med Stald Krogsgård.

Ny vej omkring Ny stald så der kan køres med trailer omkring hallen.

Tilretning af sten ved hjørnet af ny stald.

  1. Løsspring/ Gardin foran spejl:

Det forventes at der i løbet af året kan findes en løsning med stålvejre og presenninger foran spejlet så der kan løsspringes igen. Dette tages op i den nye bestyrelse.

  1. Ønsker til bomtræningsmuligheder evt. Søndag:

Skrive ind i halplanen hvornår der er uv og/eller agility så det er muligt at lave bomtræning søndag eftermiddag hvis der ikke er agility. Dette tages op i den nye bestyrelse.

  1. Muligheder for at tjene flere penge til klubben?

Skraldetur med rute i Tjæreborg for at tjene penge til klubkasse.

Varde Open Air og Vorbasse marked er kontaktet.

Salg af ponyture til Sportsfest i Tjæreborg

Medlemmerne kan få penge til klubben gennem OK tankkort og/eller Shell klubkort

Valg af bestyrelse

Conni Fuglsang og Siw Voldsgaard udtræder.

Mette Christiansen og Maibritt Helbo Møller fortsætter i bestyrelsen.

Lonnie Sjørvad, Cindie Alslev og Dina Bødker træder ind i bestyrelsen. 

Efter mødet blev posterne fordelt således:

Bestyrelsesformand: Mette Christiansen
Næstformand: Dina Bødker
Kassere: Maibritt Helbo Møller

Bestyrelsesmedlem: Cindie Alslev

Bestyrelsesmedlem: Lonnie Sjørvad

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Jytte Frølund Hansen modtager ikke genvalg

Kirstine Ry Müller modtager genvalg

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Marianne Kokholm og Anna Maria Christiansen modtager genvalg

Valg af medlemmer til følgende udvalg

Stævneudvalg: Berit Jensen, Anne De Renouard, Kirsti Andersen, Marianne Kokholm og Maibritt Helbo Møller.

Aktivitetsudvalg: Maria Hald, Olivia Nedergaard, Lonnie Sjørvad og Sarah Pearson.

Pony Aktivitetsudvalg: Sara Pearson, Karina Christensen og Sofia Alslev

Sponsorudvalg: Anna Maria Christiansen, Mette Christiansen, Kirsti Andersen og Betina Jensen

Tombolaudvalg: Louise Dyreborg, Sofie Adolfsen, Cellina Petersen og Kirstine Müller.

Cafeterieudvalg: Sandra og Tina Evald

Eventuelt:

Toilet i sadelrum er klar, mangler toilet og lille håndvask. Der er fliser, dør og installation klar. Dette tages op i den nye bestyrelse.

Kåring af vindere af klubchampionat 2019

Pony spring

1. Olivia Nedergaard og Timberlake 27 point

Pony Dressur

1. Celina Petersen og Coco Cupcake 96 point

2. Celina Petersen og Kokkedals Figther 44 point

Spring heste

1. Cindie Alslev og Ryttergaardens Herodes 21 point

Dressur hest

1. Anna Maria Christiansen og V-Power Horsebo 101 point

2. Cindie Alslev og Ryttergaardens Herodes 60 point

3. Marianne Kokholm og Stemar’s Comeon 46 point .